หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

อบต.หินปัก

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลพบุรี เปิดสมัคร 04 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
สุโขทัย เปิดสมัคร 09 - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

สอบพนักงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 17 ก.พ. - 13 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บึงสามพัน

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
เพชรบูรณ์ เปิดสมัคร 05 - 12 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กองบัญชีภาครัฐ

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 10 - 12 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

สอบพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 06 - 12 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สพม.เขต10-เพชรบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เพชรบุรี เปิดสมัคร 09 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบพนักงานราชการ จำนวน 32 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา

สอบพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง
หนองบัวลำภู เปิดสมัคร 02 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.สงขลา

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 05 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.สงขลา

สอบพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 05 - 11 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลำปาง เปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงราย เปิดสมัคร 09 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

คณะการสื่อสารมวลชน

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อุดรธานี เปิดสมัคร 02 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

สอบลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตรัง เปิดสมัคร 02 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สอบลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
นครนายก เปิดสมัคร 06 - 10 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงพยาบาลธัญบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง
ปทุมธานี เปิดสมัคร 02 - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา