มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด อุดรธานี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 02 - 10 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง
คนงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9740 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดสวนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 707 หมู่ 3 ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2563

โทร
0-4212-9556
09-8291-4233

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า