เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 8 อัตรา
จังหวัด หนองบัวลำภู
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 02 - 11 มี.ค. 2563

1. พนักงานขับรถยนตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
3. คนงานทั่วไป (กองช่าง) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
4. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
5. คนงานทั่วไป (กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 2-11 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โทร.0-4237-2513

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า