หางานราชการ สอบราชการ งานราชการ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง
นับเฉพาะตำแหน่งที่ยังไม่ปิดรับสมัคร
เลือกจังหวัด

กสท.โทรคมนาคมจำกัด

สอบรัฐวิสาหกิจ จำนวน 16 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สสจ.นนทบุรี

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
นนทบุรี เปิดสมัคร 02 - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

องค์การเภสัชกรรม

สอบพนักงาน จำนวน 118 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 09 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนน้ำสาดเหนือ

สอบครู จำนวน 1 ตำแหน่ง
นครสวรรค์ เปิดสมัคร 02 - 08 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

สอบครู จำนวน 2 ตำแหน่ง
เชียงใหม่ เปิดสมัคร 01 - 07 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

โรงเรียนอนุบาลหันคา

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ชัยนาท เปิดสมัคร 03 - 07 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำ

สอบข้าราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 17 ก.พ. - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพสามิต

สอบลูกจ้าง จำนวน 20 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 02 - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมสรรพาวุธทหารบก

สอบทหาร จำนวน 50 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ เปิดสมัคร 04 - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สอบพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
ปทุมธานี เปิดสมัคร 01 - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สพป.พิษณุโลก เขต3

สอบครู จำนวน 5 ตำแหน่ง
พิษณุโลก เปิดสมัคร 02 - 06 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมศิลปากร

สอบข้าราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 11 ก.พ. - 05 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เพชรบุรี เปิดสมัคร 02 - 05 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สอบข้าราชการ จำนวน 36 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 13 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สอบลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
สงขลา เปิดสมัคร 02 - 04 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบลูกจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สอบลูกจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา

กรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว

สอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดสมัคร 24 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563
เหลือเวลาสมัคร หมดเวลา