กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 9 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 24 ก.พ. 2563

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักวิชาการทรัพยากรธรณี (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
- ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์

2. นักวิชาการทรัพยากรธรณี (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

5. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

6. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศษฐศาสตร์

7. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ https://dgr.thaijobjob.com/

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า