กองโรคไม่ติดต่อ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กองโรคไม่ติดต่อ
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด นนทบุรี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 05 - 13 มี.ค. 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง ผู้ประสานงานบริหารโครงการวิจัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,750 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีระบาดวิทยาและมาตรการชุมชน ณ กองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค (นนทบุรี) ตั้งแต่วันที่ 5-13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2590-3892

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า