กรมสรรพาวุธทหารเรือ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 45 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 11 - 18 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ปฏิบัติงาน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1. พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยนำวิถี 1 อัตรา เงินเดือน 11,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
2. พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ (หญิง) 2 อัตรา เงินเดือน 11,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
4. ช่างสรรพาวุธ 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
5. ช่างปูน (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
6. ช่างไม้ (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
7. ช่างโลหะ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท

ปฏิบัติงาน บางนา กรุงเทพมหานคร
1. ช่างสรรพาวุธ 10 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
2. ช่างโลหะ 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
3. ช่างกลโรงงาน 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
4. ช่างปูน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
5. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
6. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
7. ช่างไม้ 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า