สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด บึงกาฬ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 - 13 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มีนาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4249-0527 หรือ 08-8557-2737

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า