คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.5 วิชาคณิตศาสตร์ (128 วิดีโอ)
คณิตศาสตร์ ป.5

ปริซึม

คณิตศาสตร์ ป.5

พีระมิด

คณิตศาสตร์ ป.5

ปริซึม

คณิตศาสตร์ ป.5

รูปเรขาคณิตสามมิติ