คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.5 วิชาภาษาไทย (113 วิดีโอ)
ภาษาไทย ป.5

กาพย์ยานี-11

ภาษาไทย ป.5

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.5

สื่อสารสนเทศ

ภาษาไทย ป.5

สำนวนคำพังเพย

ภาษาไทย ป.5

โวหาร

ภาษาไทย ป.5

ภาษาจรรโลงใจ