คลิกเลือก "ระดับชั้น" และ "วิชา" ที่ต้องการดูสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด ระดับชั้นป.5 วิชาภาษาไทย (113 วิดีโอ)
ภาษาไทย ป.5

บทเพลงร่วมสมัย

ภาษาไทย ป.5

บทกวีร่วมสมัย

ภาษาไทย ป.5

ถ้อยคำ

ภาษาไทย ป.5

เด็กดีมีมารยาท

ภาษาไทย ป.5

คำอวยพร

ภาษาไทย ป.5

คำสันธาน

ภาษาไทย ป.5

คำราชาศัพท์

ภาษาไทย ป.5

คำประพันธ์

ภาษาไทย ป.5

คำบุพบท