การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย ป.5 คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

โวหาร

คณิตศาสตร์

กำไร ขาดทุน

ก่อนหน้า