การเขียนร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ ในรูปทศนิยม

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ ในรูปทศนิยม ป.5 คณิตศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การเขียนร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ ในรูปทศนิยม

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
คณิตศาสตร์

การลดราคา

คณิตศาสตร์

แบบรูปของทศนิยม

ภาษาไทย

การย่อข่าว

ภาษาไทย

คัดลายมือ

คณิตศาสตร์

การคูณ

ก่อนหน้า