ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ป.5 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ชุดนี้
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ก่อนหน้า