มารยาทในการเขียน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง มารยาทในการเขียน ป.5 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ชุดนี้
เรื่อง มารยาทในการเขียน

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
วิทยาศาสตร์

ความแข็งของวัสดุ

คณิตศาสตร์

กำไร ขาดทุน

ภาษาไทย

ถ้อยคำ

ก่อนหน้า