การคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า