การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ภาษาไทย

อักษรนำ

ภาษาไทย

คัดลายมือ

วิทยาศาสตร์

การเกิดลม

วิทยาศาสตร์

แรงพยุงของของเหลว

วิทยาศาสตร์

วัฏจักรของน้ำ

ก่อนหน้า