ลักษณะและชนิดของเมฆ

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลักษณะและชนิดของเมฆ ป.5 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 ชุดนี้
เรื่อง ลักษณะและชนิดของเมฆ

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนการสอน ป.5 อื่นๆ น่าสนใจ
คณิตศาสตร์

เศษส่วนอย่างต่ำ

ภาษาไทย

การย่อนิทาน

ก่อนหน้า