อ่านออกเสียง ทำนองเสนาะ เรื่องสายน้ำ สายชีวิต

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อ่านออกเสียง ทำนองเสนาะ เรื่องสายน้ำ สายชีวิต ป.5 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ชุดนี้
เรื่อง อ่านออกเสียง ทำนองเสนาะ เรื่องสายน้ำ สายชีวิต

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการสอน ��������������������� ���.5 อื่นๆ
สื่อการเรียนการสอน ���.5 อื่นๆ น่าสนใจ
ก่อนหน้า