ทปอ.เลิกประกาศชื่อ นร.คะแนนสูงสุด 10 อันดับของประเทศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. ยกเลิกประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะหรือสาขาวิชา เป็นอันดับ 1 – 10 ของประเทศรอบแอดมิชชันอย่างเช่นทุกปี ชี้แต่ละรอบมหาวิทยาลัยมีกำหนดหลักเกณฑ์การรับต่างกันจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้

วันนี้ (29 พ.ค.2562) นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 4 แอดมิชชัน ไปช่วงค่ำวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่าน ซึ่งภาพรวมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบการประกาศผลเป็นรายบุคคลแล้ว ไม่มีปัญหาระบบล่ม ซึ่งรอบนี้เลือกประกาศผลก่อนเวลา 2 วัน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัวสัมภาษณ์ และป้องกันปัญหาเว็บล่มหรือมีผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนเว็บไซต์อย่างที่ผ่านมา

ขณะที่ การประกาศผลคะแนน TCAS รอบ 4 ในครั้งนี้จะไม่มีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะหรือสาขาวิชา เป็นอันดับ 1 – 10 ของประเทศอย่างเช่นทุกปี แต่จะประกาศเพียงคะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุดผ่านทาง เว็บไซต์ mytcas.com เท่านั้น เนื่องจาก ทปอ.พิจารณาแล้วว่าใน TCAS รอบ 1-3 ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็มีเด็กเก่งในแต่ละรอบผ่านการคัดเลือก แต่ ทปอ.ก็ไม่ได้มีการประกาศรายชื่อเด็กแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในรอบ 4 ก็ไม่ควรประกาศเช่นเดียวกัน เพราะไม่อยากให้เป็นการยกย่องเฉพาะบุคคล อีกทั้งการรับแต่ละรอบมหาวิทยาลัยก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับที่ต่างกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งจากนี้จะถือแนวทางนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบหลังการประกาศคะแนน นายพีระพงศ์ ระบุว่า เด็กสงสัยว่าคะแนนตัวเองสูงกว่าคะแนนต่ำสุดของสาขาทำไมถึงไม่ติด ซึ่งอาจมาจากนักเรียนดูช่องคะแนนผิด และมีกรณีสาขาวิชาเปลี่ยนกลุ่มสาขา ตรงนี้เป็นความผิดพลาดจากการส่งข้อมูลสาขาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ทปอ.ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขแล้ว