การยาสูบแห่งประเทศไทย


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย
ประเภท รัฐวิสาหกิจ
จำนวนอัตรา 5 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 09 มี.ค. - 07 เม.ย. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุมิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 7 เมษายน 2563

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า