สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต2


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต2
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด อุดรธานี
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยกรรม และต้องมีการศึกษาวิชาด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 (อุดรธานี) ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่โทร.0-4218-0881

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า